Rijbewijs halen – Theorie-examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn bij het CBR. Het examen bestaat uit de volgende soorten vragen:

  • Ja/nee vragen
  • Meerkeuze vragen
  • Vragen waar je zelf een getal in moet vullen
  • Vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie

Het theorie-examen kun je onderverdelen in drie onderdelen, namelijk gevaarherkenning, verkeersregels en verkeersinzicht.

Gevaarherkenning (25 vragen)

Op het scherm voor je zie je een bepaalde verkeerssituatie. Daaronder staan 3 antwoordmogelijkheden. Je krijgt 8 seconden de tijd om een beslissing te nemen wat je in die situatie moet doen. 8 seconden, dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak veel sneller beslissen. Tijdens de rijlessen maak je kennis met veel van deze verkeerssituaties. Je rijinstructeur helpt je dan een juiste beslissing te nemen.

Verkeersregels (30 vragen)

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn. Zo kun je de borden en andere tekens begrijpen. Deze vragen beslaan bijna de helft van het theorie-examen. De rijinstructeur van Rijschool SamSam brengt daarom de verkeersregels tijdens de lessen regelmatig aan de orde. Zo kun je vast oefenen met het leren van verkeersborden en de belangrijkste regels.

Verkeersinzicht (10 vragen)

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen. Verkeersinzicht zul je voornamelijk opdoen tijdens de rijlessen.